Poczekaj chwilę

Sakrament Małżeństwa

Projekt bez tytułu - 1

Sakrament małżeństwa

(w przypadku, gdy ma odbyć się tzw. ślub konkordatowy)

Termin ślubu

Narzeczeni powinni wcześniej zarezerwować termin ślubu w kancelarii parafialnej lub w zakrystii (nie rezerwujemy terminu ślubu przez telefon lub mailowo). Narzeczeni zobowiązani są również do tego, aby uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim. Jest obowiązkiem narzeczonych zadbać oto odpowiednio wcześniej.


Formalności kancelaryjne – przynajmniej 3 miesiące przed ślubem

Przed zgłoszeniem się do kancelarii, narzeczeni muszą uzyskać właściwe dokumenty.
• narzeczeni wspólnie udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i stamtąd pobierają zaświadczenie do tzw. ślubu konkordatowego (ważne 6 m-cy);
• jeżeli któreś z narzeczonych było ochrzczone w innej parafii niż nasza, należy udać się do parafii chrztu i poprosić o metrykę chrztu i bierzmowania, zaznaczając, że jest ona potrzebna do ślubu (ważne 6 m-cy);
• jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, a ślub chcą zawrzeć w naszym kościele, przynoszą ze swojej parafii (albo od narzeczonego, albo od narzeczonej) zezwolenie na spisanie protokołu – tzw. substytucję. Mogą również wszelkie formalności załatwić w swojej parafii i dostarczyć jedynie licencję;
Zebrawszy wyżej wymienione dokumenty narzeczeni wspólnie przychodzą do kancelarii, aby spisać protokół i dać na zapowiedzi. Po tym spotkaniu, w dwie najbliższe niedziele wygłaszane są zapowiedzi (w przypadku, gdy jedna ze stron mieszka w innej parafii, ksiądz wystawia prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w tamtej parafii).

Na 2-3 tygodnie przed ślubem

Do kancelarii narzeczeni przynoszą potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w innej parafii oraz dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).

W dniu ślubu

Świadkowie zgłaszają się w zakrystii kościoła na 15 minut przed ślubem, aby podpisać stosowne dokumenty. Przynoszą ze sobą: obrączki, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego z podpisanymi na ostatniej stronie spowiedziami.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielamy osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelarii parafialnej.