Poczekaj chwilę

Księża parafii

Ks. proboszcz Krzysztof Cyliński
Proboszcz
Ks. Łukasz Krupa
Wikariusz
Ks. Adam Żełobowski
Rezydent