Księża Parafii

Ks-Krzysztof-Cylinski

Ks. proboszcz Krzysztof Cyliński

Data i szafarz święceń

28 maja 1987 r., Kard. Józef Glemp, AW

Data imienin

25 lipca

Parafia aktualnej posługi

proboszcz, Najświętszego SPJ, Warszawa-Stara Miłosna, od 18.06.2002

Aktualna posługa (inne)

członek z nominacji, Rada Kapłańska, od 18.04.2018

  1. Licencjat w zakresie historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
  2. Sekretarz Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  3. Kanonik gremialny Kapituły Konkatedralnej w Warszawie.

Pochodzi z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. Magisterium, licencjat teologiczny i studia doktoranckie w zakresie historii Kościoła odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Swoją pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej (obecnie diecezja łowicka), następnie pracował w parafiach: św. Jana Kantego w Legionowie, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze oraz w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. W roku 2002 został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie.

W latach 1998 – 2009 był wizytatorem katechetycznym oraz członkiem Rady Katechetycznej naszej diecezji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2012 r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Warszawie.

Ta witryna korzysta z plików cookie