Apostolat Pielgrzymującej MB z Szensztatu

baner_wysoki_MB_Szenszt_1

„Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny…”
o. Józef Kentenich, Santa Maria, Brazylia, 1948 r.

4 grudnia 2021 roku w naszej parafii rozpoczęła się peregrynacja obrazu Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Odbywa się ona w ramach Ruchu Szensztackiego.  Każdego miesiąca rodziny z naszej parafii przyjmują kapliczkę z wizerunkiem Maryi w swoich domach.

Poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu można doświadczyć tajemnicy spotkania z Bogiem podobnej do sceny Nawiedzenia. Maryja przychodzi do domów jako Ta, która przynosi Chrystusa. Nawiedza rodziny i pojedyncze osoby, aby ogniska domowe uczynić miejscami obecności Boga, „sanktuariami życia” oraz kościołami domowymi, w których Ona będzie wychowawczynią i poprzez które będzie ewangelizowała współczesny świat.

Peregrynacja odbywa się w ramach kręgów, które tworzy 10 rodzin. Obraz jest przyjmowany przez każdą rodzinę co miesiąc przez 3 dni.
Zapraszamy osoby, które chciałyby włączyć się do apostolatu i przyjmować obraz Matki Bożej w swoim domu.

Więcej informacji o apostolacie: www.szensztat.otwock.com.pl

Opiekun apostolatu – Agnieszka Dąbrowska

Ta witryna korzysta z plików cookie