Chrzest

Projekt bez tytułu - 1

Sakrament Chrztu

Termin chrztu

Chrzty w naszym kościele parafialnym odbywają się w niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:30.

Jeżeli chrzest miałby się odbyć wyjątkowo w innym terminie, wtedy należy to ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej.


Nie rezerwujemy terminów przez telefon ani mailowo.

Formalności związane ze chrztem
Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich) zobowiązani są, aby zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania aktu chrztu.
Należy to uczynić przynajmniej na 2 tygodnie przed chrztem dziecka.

Należy mieć ze sobą:
– odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
– informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i jeżeli nie mieszkają w naszej parafii
– zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania (zaświadczenia te można dostarczyć także w dniu chrztu), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi
– te same warunki muszą spełniać chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii.


Przypominamy, że zgodnie w wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może być osoba, która:
– ukończyła 16 lat,
– przystąpiła do sakramentów Chrztu Św., Eucharystii i Bierzmowania (nie może być w trakcie przygotowań do Bierzmowania),
– jest praktykującym katolikiem (nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym itp.)

W dniu chrztu
Rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii kościoła przynajmniej 15 minut przed Mszą św. o 12:30 w celu podpisania dokumentów. Oddają wtedy kartki z podpisami o odbytej spowiedzi i zaświadczenia chrzestnych mieszkających poza naszą parafią.

Ta witryna korzysta z plików cookie