Bierzmowanie

Duch_Swiety_witraz

Bierzmowanie

Drodzy Rodzice!

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania ma przede wszystkim pomóc Waszym dzieciom dojrzeć zarówno do świadomego zaproszenia Chrystusa do swojego życia, jak i do głębszego przeżywania prawd wiary. Chcemy zatem, aby przygotowanie do sakramentu miało przede wszystkim charakter pogłębienia więzi z Jezusem. Dojrzałość religijna wyraża się nie tylko poprzez modlitwę, ale również w konkretnych postawach, choćby takich jak prawdomówność, uczciwość, szacunek, odpowiedzialność itp. Czas przygotowania nie polega tylko na zbieraniu podpisów w indeksach i „zaliczaniu” kolejnych nabożeństw. Jako Wasi duszpasterze prosimy Was zatem o pomoc, abyśmy razem mogli zbliżyć młodych do Jezusa.


Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni.
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiedniona spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od Ks. Macieja
  6. Spotkaniadla kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz na miesiąc przy parafii w wyznaczony dzień. Rozpoczynać się będą o 18:40 i kończyć przed 20:00 (Zdarzało się, że kandydaci wracali do domu po 22:00 tłumacząc rodzicom, że tak długo trwało spotkanie. W przypadku takiej sytuacji – osoba zostaje skreślona z listy kandydatów do bierzmowania).   Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje ewangelizacyjne.
  7. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza, modlitwy różańcowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, Droga Krzyżowa/Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe) przynajmniej raz w tygodniu. W razie niedopełnienia obowiązku, Ksiądz może wyznaczyć inną publiczną praktykę modlitewną w zastępstwie).

Ta witryna korzysta z plików cookie